Bağışlarınız İçin Hesap Numaramız DOHAD - İs Bankası Gayrettepe Şubesi - 529030

L’ATALANTE GEMİSİ ÇALIŞMALARI ÖN SONUÇLARI 

04/10/2002

Türk Fransız işbirliğiyle Fransızların INSU/CNRS/MRS/MAE/IFREMER ve Türkiye’nin TÜBİTAK MAM/İTÜ/MTA/SHOD kurumları tarafından Marmara Denizi’nde yürütülmekte olan deprem araştırmaları çerçevesinde 17 Eylül 2002 tarihinden beri çalışmalarını sürdüren L’Atalante Gemisi araştırmalarının ilk ayağı tamamlanmıştır.

Araştırmalarda Victor 6000 adlı insansız bir denizaltı da görev almıştır. Hassas ve yüksek çözünürlü teknolojilerin uygulandığı çalışmalarda gerçek zamanlı izleme ve kayıt sistemleri kullanılmıştır.

Denizaltı birçok yerde deniz tabanındaki faylara 25 m kadar yaklaşmış ve onları görüntülemiştir. Bazı kritik noktalarda fayların 6 m kadar üzerinde yüzerek veri toplamıştır. Elde edilen görüntülerin yatay çözünürlüğü 15 cm ve 50 cm, düşey çözünürlüğü ise 5 cm ile 10 cm arasında olmuştur. Ayrıca fay kırıklarının video görüntüleri de çekilmiştir. 

L’Atalante Gemisinin ve denizaltının en önemli görevlerinden biri daha önce Le Suroit adlı geminin yapmış olduğu araştırmalar sırasında tespit edilmiş olan ve 1912 deprem kırığının (Ms 7,4) Marmara Denizi içerisinde ne kadar devam ettiğinin araştırılmasıdır. Bilindiği gibi, 1912 depremi Gelibolu Yarımadasındaki Ganos Fayı üzerinde meydana gelmiş ve bu bölgede büyük bir hasara neden olmuştur. 1912 depremi kırığının Marmara Denizi içerisinde ne kadar devam ettiğini tespit etmek çok önemlidir. Zirak, bugüne kadar yapmış olduğumuz araştırmalarda Ganos Fayı ile birleşen ve Tekirdağ Çukurluğu’nu güneyden sınırlayarak Orta Marmara Sırtı’na kadar uzanan yaklaşık 110 km uzunluğunda bir fayın varlığı belirlenmiş ve bu fay Marmara’da en tehlikeli fay olarak ilan edilmiştir. Bu uzunluktaki bir fayın kırılması halinde de 7’nin üzerinde bir deprem üreteceği söylenmiştir. 1912 deprem kırığının Marmara içerisinde devam etmesi bu fayın bir kısmının söz konusu depremde kırılmış olacağı anlamına gelir. Bu da gelecekte üreteceği deprem büyüklüğünün daha az olması demektir. 

L’Atalante ve Victor 6000’nin çalışmaları sonucu Ganos Fayı ile Orta Marmara Çukurluğu arasında yaklaşık 60 km uzunluğunda göreli olarak yeni ve taze bir kırığın varlığı tartışmasız olarak saptanmıştır. Bu kırığın 1912 depremine ait olacağı düşünülmektedir. Ancak bu düşünce henüz daha bilimsel olarak doğrulanmamıştır. Geminin 4-17 Ekim tarihleri arasında bu kırık boyunca alacağı karot numunelerinin radyometrik yaş tayinlerinin yapılması sonucu kesinlik kazanacaktır. Kırığın 1912 depremine ait olduğu kesinlik kazanırsa gelecekteki Marmara Denizi kaynaklı depremin büyüklüğü de önemli ölçüde azalmış olacaktır. Söz konusu kırık Orta Marmara ve Çınarcık Çukurlukları arasında (Orta Marmara Sırtında) devam etmemektedir. Bu da bu kırığı oluşturan deprem sırasında Marmara tabanının boydan boya kırılmadığını göstermektedir. Çalışmalar sırasında 1999 deprem kırığının Körfez çıkışına kadar geldiği de saptanmıştır.

Yeni çalışmalarla ortaya konulan bu verilerin Marmara Bölgesi ve İstanbul’un deprem tehlikesi boyutunun değerlendirilmesinde önemli gelişmelere yol açacağı bir gerçektir. Ancak kesin bir sonuca varabilmek için sözü edilen kırığın yaşının tam olarak belirlenmesi zorunludur. Kırığın 1912 depremine ait olması halinde Marmara Bölgesi’nin deprem riski tamamen ortadan kalkmayacak sadece beklenen depremin boyutu belli ölçüde küçülecektir. Ancak bu boyut dahi İstanbul Belediyesi ve JICA’nın yapmış oldukları Afet Önleme/Azaltma Temel Planı çerçevesinde belirttikleri tüm önlemlerin vakit geçirilmeden alınmasını gerektirecek kadar önemli olacaktır.

Prof.Dr.Rolanda ARMIJO ,MARMARASCARPS Projesi Seferi, Fransız Tarafı Sorumlu Bilim Adamı

Prof.Dr.Namık ÇAĞATAY,MARMARASCARPS Projesi Seferi Türk Tarafı Sorumlu Bilim Adamı

Prof.Dr.Naci GÖRÜR, TÜBİTAK Türkiye Deniz Araştırmaları Koordinatörü

sismikhaber.org , Doğa Hareketleri Araştırma Derneği sitesidir. www.dohad.org
Gönüllü olmak ister misiniz?