Aktif KonularAktif Konular  Forum Üyelerini GösterÜye Listesi  TakvimTakvim  Forumu AraArama  YardımYardım  Kayıt OlKayıt Ol  GirişGiriş
DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAP
 DOHAD | DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ | DOĞA HAREKETLERİ ARAŞTIRMA DERNEĞİ İLE İLGİLİ SORU VE CEVAP
Mesaj icon Konu: İtü Dohad Sözleşmesi Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Yazar Mesaj
FUAT AGALDAY
Yönetici
Yönetici
Simge
DOHAD YÖNETİM KURULU

Kayıt Tarihi: 01-Ocak-2006
Gönderilenler: 1352

Alıntı FUAT AGALDAY Cevaplabullet Konu: İtü Dohad Sözleşmesi
    Gönderim Zamanı: 03-Kasım-2007 Saat 19:07

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTROSTATİK KAYAÇ GERGİNLİK İZLEME YÖNTEMİ İLE DEPREM TAHMİNİ PROJESİNE GÖNÜLLÜ KATILIM/ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR:

MADDE-1 İşbu sözleşmenin taraflarından biri "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi" isimli projede, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projelerini Destekleme Programınca görevlendirilmiş olan proje grubudur. İstanbul Teknik Üniversitesi "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi" proje grubu, işbu sözleşmede İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 80660 - Maslak, İSTANBUL adresinde mükim, Proje Yürütücüsü Dr. Burak Berk Üstündağ tarafından temsil edilmektedir. Sözleşmenin devamında kısaca İTÜ olarak anılacaktır.

Sözleşmenin 2. Maddesinde belirtilen konu ile ilgili olarak taraflardan ikincisi Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (bundan böyle DOHAD olarak anılacaktır) adına  Sakarya sk Yazıcıoğlu İş Merkezi No:3 Kat:7 ŞİRİNEVLER İSTANBUL adresinde mukim Bülent DORUKER dir

KONU:

MADDE-2 Bu sözleşme, İTÜ tarafından yürütülen "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi" isimli projenin çalışmalarına Doğa Hareketleri Araştırma Derneği’nin, gönüllülük esasına dayalı katılımıyla gerçekleştirilecek ve detayları 3.Madde’de açıklanmış olan faaliyetleri ve tarafların yükümlülüklerini kapsamaktadır. Sözleşmenin amacı, gönüllük esasına dayalı olan bu çalışmaya açılık getirmek ve aynı zamanda istismara açık bir konu olan deprem tahmini konusunda İTÜ ve kamunun, maddi veya manevi zarara uğratılmasını engellemek, projenin sağlıklı gelişimini engelleyici harici unsurların oluşumunu ve kamu dahil olmak üzere 3.şahıslara yanıltıcı açıklamaları önlemektir.

KAPSAM:

MADDE-3 Bu sözleşme İTÜ bünyesinde 1999 yılından beri yürütülmekte olan bahis konusu proje çalışmalarına, kendi kuruluş amaçlarına esas olarak katkıda bulunmak talebiyle başvurmuş olan DOHAD’ın katılım esasları aşağıda belirtilen maddelerde açıklandığı şekildedir;

a-      Projeye ait internet sitesinde (www.deprem.cs.itu.edu.tr) yayınlanmakta olan, ölçüm istasyonlarından ve İTU bünyesindeki sismometreden alınan ham verilerin DOHAD’a ait (www.sismikaktivite.org) adlı internet sitesinde hiçbir değişikliğe uğratılmadan, üzerlerine orjinalinde bulunmayan hiçbir işaret koymadan yayınlanması ve arşivlenmesi.

b-     DOHAD başkan, başkan yardımcısı ve üyelerinin kişisel bilgi, eğitim ve talepleri doğrultusunda İTU ile birebir çalışma durumları doğduğunda herbiriyle ayrı ayrı çalışma sözleşmesi yapılarak, bu projeye katkıda bulunmalarının sağlanması.

c-      DOHAD Yönetim Kurulunun belirleyeceği en fazla iki temsilcinin ve doğrudan kişisel sözleşmesi bulunan DOHAD üyelerinin İTÜ proje grubunun genel toplantılarına katılımı.

d-     DOHAD’ın proje bünyesinde mevcut ve kurulacak olan istasyonların bakım ve işletim faaliyetlerine desteği.

e-      DOHAD’ın proje için tanıtım faaliyetleri ve toplantı organizasyonlarının düzenlenmesine katkı ve katılımı.

f-       DOHAD’ın proje için hazırlanacak olan kitapçık, bröşür vb tanıtım dökümanlarının hazırlanması ve basılmasına katkısı.

g-      DOHAD’ın yazılı/elektronik haberleşme ve proje içi koordinasyona katkısı.

TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

MADDE-4 İTÜ bu sözleşme ile, DOHAD’a proje adına bu belgede belirtilen sınırlar çerçevesinde çalışma yetkisi vermektedir. Bu çalışmalarda İTU proje grubu DOHAD’ın çalışmalara katılacağı konularda ihtiyaç duyulan açıklamaları yapacak ve gerektiğinde proje dahilinde teknik eğitim verecektir.

MADDE-5 Sözleşmenin yürürlüğe konması ile birlikte DOHAD’ın yapacağı sözleşme kapsamındaki tüm çalışmalar proje yürütücüsü Burak Berk Üstündağ’ın bilgisi ve proje grubu adına onayı dahilinde olacaktır. Tüm proje verileri ayrıca belirtilmediği sürece 3. şahıslara kapalıdır, internet aracılığıyla ham veri yayını bunun dışında tutulmaktadır. Ham veriler konusunda İTU tarafından herhangi bir sorumluluk kabul edilmemekle birlikte bu veriler doğrultusunda yapılan yorum ve çalışmaların açıklanması ITU proje grubunun tasarrufu altındadır. Proje verileri de izinsiz olarak ayrıca başka kaynaklarda yayınlanamaz, (bu konuda Kültür Bakanlığına gerekli başvuru yapılacaktır). DOHAD’ın proje verilerini yayınlayabilme koşulu 3. madde’nin a bendinde açıklanmıştır. İstasyon cihazlarının niteliği ve iletişim sisteminin özellikleri de güvenlik gerektirdiğinden proje yürütücüsünün proje grubu adına onayı olmaksızın herhangi bir yöntemle 3.şahıslara aktarılamaz. DOHAD, gerek teknolojik olarak gerekse İTÜ ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkarları doğrultusunda stratejik olarak gizlilik arzeden bu proje ile ilgili ayrıca yetkili kılınmadığı sürece herhangi bir açıklama yapmayacak ya da imada bulunmayacaktır.

MADDE-6 Proje süresince Ek 1’de yer alan ve Avrupa Topluluğu’nun depremlerin önceden kestirilmesi çalışmalarına ilişkin kabul ettiği Strasbourg kararlarına uyulacaktır.

MADDE-7 Bu sözleşme tüm DOHAD üyelerini kapsar ve sözleşmenin bildirimi, gereklerinin yerine getirilmesinin takibi, DOHAD üyelerinden herhangi birinin sözleşmeye aykırı davranışı konusunda alınacak gerekli önlemler ve cezai uygulamalar DOHAD Yönetim Kurulunun sorumluluğundadır.

MADDE-8 DOHAD’ın internet sitesi olan www.sismikaktivite.org adlı sitede DOHAD üyesi olmayan ziyaretçilerin İTÜ’ye ve projeye zarar verebilecek, halkta panik ve endişe uyandırabilecek açıklamalar yapmalarını önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almak DOHAD’ın sorumluluğundadır.

MADDE-9 DOHAD, sözleşmeden doğan yetki ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir tüzel ve resmi kurum/kuruluş, sivil toplum örgütü, ya da kişiye devredemez.

MADDE-10 DOHAD kendi tüzel kişiliğinin tanıtımı amacıyla proje çalışmalarına katkıda bulunduğunu ilan edebilir ve 3. Madde’de belirtilen katılım alanlarını açıklayabilir ancak bu durumda da 5., 6., 7., 8., 9. Maddeler’de belirtilen şartlara uyacaktır.

MADDE-11 Bu sözleşmenin akdinden doğan her türlü vergi, resim ve harçlar DOHAD tarafından ödenecektir.

SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERMESİ

MADDE-12 Bu sözleşme, "Elektrostatik Kayaç Gerginlik İzleme Yöntemi ile Deprem Tahmin Sistemi" isimli projenin İTÜ’de resmen sona ermesi ile beraber geçerliliğini kaybeder. Bu tarihten itibaren söz konusu proje ile ilgili olarak DOHAD hiçbir hak talep edemez, üçüncü şahıslara açıklama yapamaz. İTÜ’nün sözleşme’nin çeşitli hükümlerinde belirtilen yükümlülüklere uyulmaması ve kendi manevi şahsiyet ve itibarının korunması doğrultusunda proje sona erdirilmeden de ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih hakkı saklıdır. DOHAD meydana gelebilecek mücbir sebepler, Dernek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi gibi durumlarda sözleşmeyi fesih edebilir. DOHAD bu durumda fesih isteğini İTU’ye yazılı olarak bildirecektir. Ancak bu durumda da fesih tarihine kadar geçen süre içerisinde DOHAD sözleşmenin hükümlerine uymakla yükümlüdür.

CEZAİ HÜKÜMLER

MADDE-13 Tarafların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde karşı tarafın bildirim ile tahkim yoluna gidilecektir. Tarafların birinin diğerine bildiriminden itibaren en geç bir hafta içerisinde birer(toplam 2) hakem seçilecektir. Proje grubunda yer almayan ancak projenin süpervizörlüğünü yapan 3.bir kişinin başkanlığında toplam 3 kişilik hakem heyeti ilk bildirimden itibaren iki hafta içerisinde toplanacak ve durumu değerlendirerek sözleşme koşullarına göre karar alacaktır. Tarafların belirleyeceği hakemler DOHAD’ın veya İTÜ proje grubunun üyesi ya da (sismikaktivite.org üyeleri de dahil olmak üzere) katılımcısı olamaz. Hakemler bilgi ve tecrübesi ile konuya vakıf olabilecek ehil kişiler içerisinden seçilecektir. Hakem heyeti başkanı 2/3 çoğunluk görüşünü esas alarak kararını taraflara yazılı olarak iletecektir. Tahkim süreci işletilemezse veya hakem kararı taraflara tebliğ edilmesine rağmen taraflardan en az biri uymayacağı yolunda hakem heyetine veya diğer tarafa yazılı bildirimde bulunursa ya da fiilen dikkate almaz ise bu durum da gözönünde tutularak İstanbul Mahkemeleri Yetkili kılınacaktır. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlık hallerinde İTÜ’nün resmi evrak, defter ve kayıtlarının delil olduğunu taraflar kabul ederler. İTÜ, DOHAD’ın herhangi bir girişimi ile bir maddi zarara uğrarsa tazminat talep etme hakkı ve güncel faiz farkları ile birlikte tüm maddi zararı DOHAD’dan talep etme hakkını saklı tutar. Sözleşme konusu çalışmada İTÜ'nün manevi bir zarara uğraması söz konusu olursa bunun telafisi amacıyla gerekli kamuoyunun oluşturulması için yapılacak harcamalar ITÜ tarafından DOHAD’dan maddi olarak tazmin edilecektir. İTÜ’nün talep edeceği tazminat bedelinde bir anlaşmazlık olursa yine İstanbul Mahkemeleri yetkili kılınacaktır. Halen proje süpervizörü Sanayi ve Ticaret eski bakanı Cahit ARAL’dır. Süpervizörün değişmesi halinde en geç 2 hafta içerisinde DOHAD’a yazılı bildirimde bulunulacaktır.

 

İşbu sözleşmenin tüm hükümlerine uymayı kabul ediyorum.

 

 

 

Burak Berk ÜSTÜNDAĞ                                                  Bülent DORUKER

Proje Yürütücüsü                                                                   DOHAD Başkanı

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi

 

18.12.2002                                                                          Düzenleyen FUAT AGALDAY - 14-Eylül-2008 Saat 04:29
DOHAD Yönetim Kurulu Başkanı Teknik İşler
Sorumlusu Uyanın, kalkın, kalkının, öğrenin, öğretin...İlim çindede olsa öğreniniz..
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0,063 Saniyede Yüklendi.